Ders

HART 311 Rönesans Sanatı Select Term:
Bu dersin Rönesans sanatına, estetiğine ve Erken Rönesansın temsili uygulamalarına bir giriş olması hedeflenmiştir. Ders, insanlığın cesur ve yeni vizyonunun görsel sanatlarda devrimci deneylerle birleşip Batı kanonunun temellerini oluşturuşunu inceler ve tartışır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level HUM 202 Minimum Grade of D
Corequisite : -